دسته بندی وضعیت ظاهری ساعت ها

تمامی ساعت ها در صورت لزوم کاملاً ترمیم و سرویس می شوند.

  1. استفاده نشده ----------- وضعیت عالی بدون هیچ گونه سایش
  2. بسیار عالی ---------------- ساعت مچی در این شرایط نشانه های بسیار کمی از سایش را نشان می دهد.
  3. بسیار خوب --------------- پوشیدن سبک ودقیق توسط صاحب قبلی.
  4. خوب ------------------------ ساعت تمیز و پولیش شده و یا بازیابی شده است.
  5. قدیمی ---------------------- این ساعت ها عموماً 30 سال به بالا هستند و شرایط ممکن است متفاوت باشد.

* تمام ساعت های گالری ابریشمچی 100٪ معتبر و اصل هستند.

پیام در واتساپ